Uppgifter

Husbolag

Ändrade kontaktuppgifter

Ange här under nya kontaktuppgifter till husbolagets kontaktpersoner till den del det har skett förändringar. Notera att merparten av vår kommunikation sker elektroniskt varför e-postadressen också är en viktig uppgift.

Disponentskap

Styrelseordförande

Styrelseordförande

Styrelsemedlemmar

Styrelsemedlemmar
Namn Gatuadress Postnummer Ort Telefon E-post Poista Muokkaa
Inga medlemmar.

Fakturering

Nätfakturering